logo

Send linket til denne artikelFynsland

email email

Som paraplyorganistion for lokalråd, - 21 i alt, er Fynslands opgave at skabe rammer for udvikling i lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at være en koordinerende og ídeskabende sparringspart for såvel lokalråd som Kommune.
Det betyder, at Fynsland arbejder med en række konkrete projekter bla. Markedsføring af lokalsamfund og Klimalandsbyer, men også engagererer sig i debatten med kommunen omkring kommuneplan, udviklingsstrategi og Borgerinvolvering.
Dertil kommer den løbende dialog med både lokalråd og politikere om hvilke funktioner vores mangfoldighed af landsbyer skal have og hvordan vi styrker samarbejdet mellem disse.
Dette arbejde administreres til dagligt af en bestyrelse bestående af 7 personer med tilknytning af en kommunal landdistriktskoordinator på ½ tid. Dertil kommer Fynslands repræsentantskab, der er sammensat af 2 repræsentanter fra hvert lokalråd, som mødes 2 til 3 gang årligt.

Fynsland

Som paraplyorganistion for lokalråd, - 21 i alt, er Fynslands opgave at skabe rammer for udvikling i lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at være en koordinerende og ídeskabende sparringspart for såvel lokalråd som Kommune.
Det betyder, at Fynsland arbejder med en række konkrete projekter bla. Markedsføring af lokalsamfund og Klimalandsbyer, men også engagererer sig i debatten med kommunen omkring kommuneplan, udviklingsstrategi og Borgerinvolvering.
Dertil kommer den løbende dialog med både lokalråd og politikere om hvilke funktioner vores mangfoldighed af landsbyer skal have og hvordan vi styrker samarbejdet mellem disse.
Dette arbejde administreres til dagligt af en bestyrelse bestående af 7 personer med tilknytning af en kommunal landdistriktskoordinator på ½ tid. Dertil kommer Fynslands repræsentantskab, der er sammensat af 2 repræsentanter fra hvert lokalråd, som mødes 2 til 3 gang årligt.

Formand Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
copyright 2012 fynsland.com