logo

Send linket til denne artikelLokalrådene tager teten

email email

Lokalområderne skal selv tage teten.

 

På Inspirationsmødet den 19. aug. på Ryslinge højskole blev bl.a. afviklet en idégenereringsproces. Her udfordrede deltagerne hinanden på,
hvad er det der skal til, for at vi selv tager teten i lokalområderne.

Der blev bragt mange gode tiltag i spil, som vi har samlet i et lille inspirationskatalog.


Lokalrådsrepræsentanterne på mødet var enige om, at det ikke er nok, at vi går hjem og snakker videre, men at der skal sættes handling på.
Derfor skal der lyde en opfordring til, at udbrede idéerne/tiltagende i vores respektive netværk i vores lokalområder.
At drøfte tiltagene – gribe muligheden og sætte handling bag, således det er os selv der tager teten for den udvikling vi ønsker for vores lokalområde.

 

At vi selv skrider til handling har vist sig at være bydende nødvendigt.
Faaborg-Midtfyn kommune står som mange andre kommuner over for en række udfordringer, som presser kommunen økonomisk.
Det har endvidere vist sig, at der kan forventes et større underskud end hidtil antaget. Derved må forventes en væsentlig reducering i midler, som politikerne har afsat til udvikling i spareforslaget på 180 mill. kr. over de næste 4 år.Dertil kommer, at kommunen i deres udkast til ny udviklingsstrategi foreslår, at investeringerne skal koncentreres i få lokalområder. Dette sker, som der skrives i indledningen til forslag til udviklingsstrategien; ”ud fra en strategi om, at vi skal foretage vores investeringer der, hvor sandsynligheden for succes er størst”.

 

Med andre ord, kan der i den kommende periode forventes, at der bliver foretaget politiske beslutninger, der kan have stor betydning for vores lokalområder – MEN DET KAN VI GØRE NOGET VED - vi kan selv tage fat og tage teten!

 

Vi ser, at der i mange lokalråd og ”aktionsgrupper” bliver taget fat, og vi håber at I kan hente yderligere inspiration fra det lille katalog.
Vi glæder os til, hen over den kommende periode, at komme rundt og drøfte og ikke mindst opleve de tiltag, som I sætter i gang, for at fastholde attraktive lokalsamfund med stærke fællesskaber.

 

Gunnar Landtved
Formand for Fynsland

Lokalrådene tager teten

Lokalområderne skal selv tage teten.

 

På Inspirationsmødet den 19. aug. på Ryslinge højskole blev bl.a. afviklet en idégenereringsproces. Her udfordrede deltagerne hinanden på,
hvad er det der skal til, for at vi selv tager teten i lokalområderne.

Der blev bragt mange gode tiltag i spil, som vi har samlet i et lille inspirationskatalog.


Lokalrådsrepræsentanterne på mødet var enige om, at det ikke er nok, at vi går hjem og snakker videre, men at der skal sættes handling på.
Derfor skal der lyde en opfordring til, at udbrede idéerne/tiltagende i vores respektive netværk i vores lokalområder.
At drøfte tiltagene – gribe muligheden og sætte handling bag, således det er os selv der tager teten for den udvikling vi ønsker for vores lokalområde.

 

At vi selv skrider til handling har vist sig at være bydende nødvendigt.
Faaborg-Midtfyn kommune står som mange andre kommuner over for en række udfordringer, som presser kommunen økonomisk.
Det har endvidere vist sig, at der kan forventes et større underskud end hidtil antaget. Derved må forventes en væsentlig reducering i midler, som politikerne har afsat til udvikling i spareforslaget på 180 mill. kr. over de næste 4 år.Dertil kommer, at kommunen i deres udkast til ny udviklingsstrategi foreslår, at investeringerne skal koncentreres i få lokalområder. Dette sker, som der skrives i indledningen til forslag til udviklingsstrategien; ”ud fra en strategi om, at vi skal foretage vores investeringer der, hvor sandsynligheden for succes er størst”.

 

Med andre ord, kan der i den kommende periode forventes, at der bliver foretaget politiske beslutninger, der kan have stor betydning for vores lokalområder – MEN DET KAN VI GØRE NOGET VED - vi kan selv tage fat og tage teten!

 

Vi ser, at der i mange lokalråd og ”aktionsgrupper” bliver taget fat, og vi håber at I kan hente yderligere inspiration fra det lille katalog.
Vi glæder os til, hen over den kommende periode, at komme rundt og drøfte og ikke mindst opleve de tiltag, som I sætter i gang, for at fastholde attraktive lokalsamfund med stærke fællesskaber.

 

Gunnar Landtved
Formand for Fynsland

home

Nyhedsbrev

end

Tilmeld dig Fynslands nyhedsbrev.

Navn:
E-mail:
   
Formand Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
copyright 2012 fynsland.com