logo

Send linket til denne artikelLandsby Klynge

email email

I projekt Landet på Midtfyn arbejder en styregruppe bestående af repræsentanter fra byerne Gislev,Ryslinge og Kværndrup med at styrke udviklingen i de enkelte landsbyer og i området som helhed. Udgangspunktet for samarbejdet er respekten for de enkelte byer.

Formålet erat styrke det, der allerede fungerer og at samarbejde om at fremme nye tiltag på tværs. Borgernes ønsker og behov er med til at sætte dagsordenen for arbejdet i landsbyklyngen.
I den indledende fase har borgerne peget på, at der er behov for at skabe en fælles organisering og en fælles kommunikationsplatform. Desuden er der fokus på at styrke bosætningen, erhvervssamarbejdet og samarbejdet mellem foreningerne i området.

Erhverv:

Erhverv spiller en væsentlig rolle for lokalområdet – et stærkt og samlet erhvervsliv er med til at styrke lokalområdet både udadtil og indadtil. 

Det er med til at “brande” området og skaber arbejdspladser trækker ressourcer til. Styregruppen har derfor taget initiativ til at opsøge de erhvervsdrivende i området og indgå i dialog med dem om deres ønsker og behov fremadrettet.  Der blev afholdt et møde med repræsentanter fra erhvervslivet fra både Gislev, Kværndrup og Ryslinge  d. 27. januar – der blev vendt mange spændende muligheder for et fremadrettet samarbejde – lige fra konkrete og praktiske samarbejder i forhold til fælles markedsføring eller lån, leje af materiale mm. til mere strategiske samarbejder med henblik på at styrke mulighederne for erhvervslivet i området.

I kan læse mer om Landet på Midtfyn på flg. link

Landsby Klynge

I projekt Landet på Midtfyn arbejder en styregruppe bestående af repræsentanter fra byerne Gislev,Ryslinge og Kværndrup med at styrke udviklingen i de enkelte landsbyer og i området som helhed. Udgangspunktet for samarbejdet er respekten for de enkelte byer.

Formålet erat styrke det, der allerede fungerer og at samarbejde om at fremme nye tiltag på tværs. Borgernes ønsker og behov er med til at sætte dagsordenen for arbejdet i landsbyklyngen.
I den indledende fase har borgerne peget på, at der er behov for at skabe en fælles organisering og en fælles kommunikationsplatform. Desuden er der fokus på at styrke bosætningen, erhvervssamarbejdet og samarbejdet mellem foreningerne i området.

Erhverv:

Erhverv spiller en væsentlig rolle for lokalområdet – et stærkt og samlet erhvervsliv er med til at styrke lokalområdet både udadtil og indadtil. 

Det er med til at “brande” området og skaber arbejdspladser trækker ressourcer til. Styregruppen har derfor taget initiativ til at opsøge de erhvervsdrivende i området og indgå i dialog med dem om deres ønsker og behov fremadrettet.  Der blev afholdt et møde med repræsentanter fra erhvervslivet fra både Gislev, Kværndrup og Ryslinge  d. 27. januar – der blev vendt mange spændende muligheder for et fremadrettet samarbejde – lige fra konkrete og praktiske samarbejder i forhold til fælles markedsføring eller lån, leje af materiale mm. til mere strategiske samarbejder med henblik på at styrke mulighederne for erhvervslivet i området.

I kan læse mer om Landet på Midtfyn på flg. link

home

Landsby Klynge

end
home

Nyhedsbrev

end

Tilmeld dig Fynslands nyhedsbrev.

Navn:
E-mail:
   
Formand Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
copyright 2012 fynsland.com