logo

Send linket til denne artikelGrøn Helhedsplan Gislev

email email

Gislev Lokalråd fik 14. november 2013  støtte kr. 58 000 fra kommunen til gennemførelse af ”Grøn helhedsplan for Børneskoven og for grønne områder i nærheden af børneskoven”.

I 2014 starter man om med at afholde en række folkemøder

Folkemøde 1 for alle Gislev borgere. Mandag den 10. februar 2013 kl. 17.00. Vi møder Hanne i Gislev hallen og hører hvilke overordnede planer, der kan bringes i spil. Hanne forudsætter, at vi på dette møde nedsætter flere arbejdsgruppe, der ser på forskellige muigheder for udvikling i Børneskoven.

Folkemøde nr. 2 for alle Gislev borgere. Lørdag den 8. marts 2013 kl. 9.00 til 12.00 Gislev Hallen. Arbejdsgrupperne afrapporterer. Materialet sammenfattes.Så er grundlaget for planen klar.
De to møder er åbne for alle interesserede.

Projektets faser er planlagt således;

1. Grundig vurdering og bred drøftelse af mulighederne for udvikling af børneskoven og områder i nærheden af børneskoven. Udgangspunkt for helhedsplan ved landskabsarkitekt Hanne Bath Fink. Det er til denne plan der søges støtte.

2. Udarbejdelse af helhedsplan omfatter inddragelse af samtlige fremtidige brugere i en åben proces med ”borgermøder”, hvor lokalrådet sikrer reel indflydelse på slutresultatet,

3. Lokalrådet udarbejder detaljeret plan for udviklingen af området ud fra helhedsplan

4. Lokalrådets arbejdsgrupper går straks i gang med at udføre en del af arbejdet med omlægning af parken (50 %) som frivilligt arbejde,

5. Der søges fonds-støtte til de arbejdsprocesser (50 %), der stiller særlige krav f.eks. til dyre entreprenørmaskiner, anlæggelse af asfalt, særlig gartnerkompetence mv., som vores Frivillige ikke kan honorere.

6. Lokalrådet arbejdsgrupper har allerede i flere år, sammen med CAI centret ydet en stor og værdifuldt indsats ved vedligeholdelse af de grønne områder ved hallen og i børneskoven. Vi har håndslag på, at de gerne vil være med i omlægninger af børneskoven.

 

I forbindelse med sagens vurdering har Fynsland udtalt;
”Fynsland vurderer, at Gislev med udarbejdelse af en grøn helhedsplan lægger rammen for langsigtet udvikling af byens rekreative områder, og dermed styrker byens attraktivitet som bosætningsområde for børnefamilier. På baggrund heraf indstilles projektet til støtte på 58.000.”

 

I forbindelse med sagens vurdering har Kommunen udtalt;
”Børneskoven, idrætsanlægget og udearealerne ved CAI-centeret ligger meget centralt i Gislev og er et sammenhængende rekreativt område, der har et stort potentiale for friluftsaktiviteter i Gislev.
Desværre opfylder området langt fra nutidens krav. En grøn helhedsplan, baseret på de lokales ønsker og behov, muligheder og forudsætninger, vil kunne målrette og prioritere udvikling og fremtidig drift af området, så ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt.”

Grøn Helhedsplan Gislev

Gislev Lokalråd fik 14. november 2013  støtte kr. 58 000 fra kommunen til gennemførelse af ”Grøn helhedsplan for Børneskoven og for grønne områder i nærheden af børneskoven”.

I 2014 starter man om med at afholde en række folkemøder

Folkemøde 1 for alle Gislev borgere. Mandag den 10. februar 2013 kl. 17.00. Vi møder Hanne i Gislev hallen og hører hvilke overordnede planer, der kan bringes i spil. Hanne forudsætter, at vi på dette møde nedsætter flere arbejdsgruppe, der ser på forskellige muigheder for udvikling i Børneskoven.

Folkemøde nr. 2 for alle Gislev borgere. Lørdag den 8. marts 2013 kl. 9.00 til 12.00 Gislev Hallen. Arbejdsgrupperne afrapporterer. Materialet sammenfattes.Så er grundlaget for planen klar.
De to møder er åbne for alle interesserede.

Projektets faser er planlagt således;

1. Grundig vurdering og bred drøftelse af mulighederne for udvikling af børneskoven og områder i nærheden af børneskoven. Udgangspunkt for helhedsplan ved landskabsarkitekt Hanne Bath Fink. Det er til denne plan der søges støtte.

2. Udarbejdelse af helhedsplan omfatter inddragelse af samtlige fremtidige brugere i en åben proces med ”borgermøder”, hvor lokalrådet sikrer reel indflydelse på slutresultatet,

3. Lokalrådet udarbejder detaljeret plan for udviklingen af området ud fra helhedsplan

4. Lokalrådets arbejdsgrupper går straks i gang med at udføre en del af arbejdet med omlægning af parken (50 %) som frivilligt arbejde,

5. Der søges fonds-støtte til de arbejdsprocesser (50 %), der stiller særlige krav f.eks. til dyre entreprenørmaskiner, anlæggelse af asfalt, særlig gartnerkompetence mv., som vores Frivillige ikke kan honorere.

6. Lokalrådet arbejdsgrupper har allerede i flere år, sammen med CAI centret ydet en stor og værdifuldt indsats ved vedligeholdelse af de grønne områder ved hallen og i børneskoven. Vi har håndslag på, at de gerne vil være med i omlægninger af børneskoven.

 

I forbindelse med sagens vurdering har Fynsland udtalt;
”Fynsland vurderer, at Gislev med udarbejdelse af en grøn helhedsplan lægger rammen for langsigtet udvikling af byens rekreative områder, og dermed styrker byens attraktivitet som bosætningsområde for børnefamilier. På baggrund heraf indstilles projektet til støtte på 58.000.”

 

I forbindelse med sagens vurdering har Kommunen udtalt;
”Børneskoven, idrætsanlægget og udearealerne ved CAI-centeret ligger meget centralt i Gislev og er et sammenhængende rekreativt område, der har et stort potentiale for friluftsaktiviteter i Gislev.
Desværre opfylder området langt fra nutidens krav. En grøn helhedsplan, baseret på de lokales ønsker og behov, muligheder og forudsætninger, vil kunne målrette og prioritere udvikling og fremtidig drift af området, så ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt.”

home

Nyhedsbrev

end

Tilmeld dig Fynslands nyhedsbrev.

Navn:
E-mail:
   
Formand Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
copyright 2012 fynsland.com