Landdistriktskonference – Fremtidens Landsby

VIL DU GERNE VIDE MERE OM BÆREDYGTIGHED OG LOKALSAMFUND?  OG TILEGNE DIG VÆRKTØJER TIL SELV AT SKABE BÆREDYGTIG FORANDRING I DIT LOKALOMRÅDE?

På Fynslands landdistriktskonference 25.januar 2020 på Tøystrup Gods stiller vi skarpt på hvordan vi i fællesskab kan skabe bæredygtige forandringer.

 • Hvad kan fokus på bæredygtighed betyde for et lokalområde?
  ved Anne Sophie Gøllnitz, klimasociolog
 • Hvordan kan vi gøre FN´s verdensmål som en del af hverdagen i vores lokalområde?
  ved Claus Grøngaard, chef og konsulent i Tankegang
 • Inspiration fra en række konkrete projekter og tiltag på hvor borgerne er gået sammen omkring bæredygtige forandringer i eget lokalsamfund.

Pris 75 kr.

Tilmelding senest d. 15. januar 2020 enten via dit lokalråd eller Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen
jepja@fmk.dk eller tlf.  7253 2074

PROGRAM

Konferencier: Tyge Mortensen, højskolemand og fremtidsforsker

8.30.-8.45              Kaffe og blødt brød
Dagens konference er Tyge Mortensen højsoklemand og fremtidsforsker

8.55 – 10.00            Oplæg 1: Projektafslutning – Fremtidens Landsby.
Erfaringerne fra projekter med landsbyudvikling i
Faaborg-Midtfyn Kommune.  

10.00-10.10           Pause

10.10-10.50           Oplæg 2: Klimasociologisk indspark
hvad er bæredygtighed i en lokal kontekst og
hvad kan det rykke ved i et lokalsamfund?

10.50-11.30           Oplæg 3: FN’s 17 Verdensmål
hvad er verdensmålene og hvordan kan vi som borgere
og lokalsamfund arbejde med dem i hverdagen?

11.30-12.15           Frokost

12.15-13.15           Inspirationsmesse med forskellige konkrete eksempler
og praktiske værktøjer til at skabe bæredygtig forandring
i ens eget lokalsamfund. 

13.15-14.30            Paneldebat med inspirationsmessens oplægsholdere.
Spørgsmål fra salen

14.30-14.45           Pause/Afslutning med kaffe og kage
hvad har vi fundet ud af i dag?

Oplægsholdere: Anne Sophie Gøllnitz, klimasociolog, Claus Grøngaard, Tankegang, m.fl.

14.45-15.45           Årsmøde i Fynsland

Arrangementet henvender sig til kommunens borgere og lokalråd, unge som gamle, frivillige, tilflyttere og andre, der ønsker at få inspiration og redskaber til at skabe bæredygtig forandring i deres lokalområde.

 

Revidering af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommune har udkast til en revideret udviklingsstrategi i høring fra til 4. december 2018.

Fynsland mener det er vigtet, at der skabes opmærksomhed omkring denne revidering, idet der efter  Fynsland opfattelse er meget på spil i den kommende udviklingsstrategi. Det er der, idet udviklingsstrategien samtidig er kommunens planstrategi og der har været politisk ønske om, at udviklingsstrategien og skal gøre det ud for kommunens lokalsamfundspolitik.

Fynsland har læst udkastet igennem og glæder os over, at der er kommet større fokus på de enkelte egne.
Fynsland kunne dog godt tænke sig en skarpere  vision og mål for hvordan der sikres bæredygtige landsbyer og lokalsamfund. Indsatser heri kan være stille mere skarpt på;

 • hvordan der skal arbejdes med boligudvikling og en tilpasning af bygninger i landsbyerne end blot forskønnelse.
 • Hvordan der arbejdes med nærhed til offentlig og privat service
 • Hvordan der arbejde med vækst og erhverv samt muligheden for at etablering af virksomhed i landsbyer og lokalområder
 • Hvordan der sikres gode rammebetingelser for kultur, fritids-, og friluftsudvikling i landsbyerne
 • Hvordan der arbejdes med infrastruktur og mobilitet, herunder hvordan man vil arbejde med at borgeren kan komme rundt til kommunen mange attraktiviteter.

Hertil kommer at strategien er mangler visioner på klimaområdet, og FN s 17 verdensmål.

Læs udkast til strategi her