Fynslands anbefalinger til permanent borgerbudget i Faaborg-Midtfyn Kommune

28. april 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune har nu afviklet Borgerbudget over en fire-årig periode. Forløb der har været tilrettelagt forskelligt, for at afprøve forskellige metoder til at øge borgerne engagement i udvikling af lokale projekter og dermed projektets hovedformål, at arbejde med udvikling af den demokratiske deltagelse.
Politiske har der været udmeldinger om, at man fra 2021 vil forsøge at gøre borgerbudget permanent.

 • Fynsland har med afsat i de gennemgående tilbagemeldinger fra evalueringerne fra de forskellige borgerbudgetsforløb drøftet hvilke form et permanent borgerbudget kan tilrettelægges efter og anbefaler over for politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune flg.:
  De nuværende borgerbudgetsforløb har vist, at mange små projekter er blevet
  tilgodeset, og det er vigtigt, idet det styrker det lokale engagement. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune allerede en række puljer der understøtter mindre og mellemstore projekter og derved er muligheden for understøttelse af det lokale engagement tilstede.
  Formålet med borgerbudget er at udvikle og forny den demokratiske involvering – at styrke borgerne deltagelse og engagement, og i den gennemgående
  evaluering af de fire års procesforløb har der bl.a. været peget på; ”Der var forskellige holdninger til puljernes størrelse. Der er dog en generel holdning til, at der skal være en sammenhæng mellem den sum, der er til uddeling, og den tid de skal bruge på processen.”
  Disse tilbagemeldinger understøtter at borgernes interesse og deltagelse kan blive
  styrket hvis man har nogle mere profilerede projekter, at skulle forholde sig til. Med andre ord puljen skal gøres større således det bliver muligt at understøtte med større beløb.
  Fynsland anbefaler på baggrund heraf, at et permanent borgerbudget i FMK
  fremadrettet skal have som hovedmål ”at styrke den demokratiske deltagelse og
  udvikling”, og som delmål at styrke ”egnsprofileringen”.
  Det sker ved:
  – Afvikling af et samlet borgerbudget forløb i hver af der tre egne, der afvikles
  over en treårig periode
  – Hvert procesforløb evalueres og der laves en samlet evaluering af de tre
  egnsforløb
  – Kommunalbestyrelsen kan udpege et overordnet tema for det specifikke
  egnsborgerbudgetsforløb. Et tema der understøtter arbejde med
  kommunens udviklingsstrategiske indsatsområder.
  – Det etableres egnsstyregrupper, der står for tilrettelægge og afvikling af
  forløb. Heri indgår en repræsentant fra Fynsland og Faaborg-Midtfyn
  kommune for at sikre overlevering af viden og erfaringer.Et permanent borgerbudgetsforløb med en samlet pulje, afviklet i en egn anbefales under forudsætning af, at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder og eventuel udbygge de eksisterende puljer, så små og mellemstore projektet forsat kan støttes økonomisk og derved understøtte det lokale engagement.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *