Verdensmål 7 Bæredygtig Energi

Input til arbejdet med FNs verdensmål

Input fra lokalråd til Faaborg- Midtfyn kommunes verdensmålsudvalg efterlyses.
Verdensmålsudvalget har til opgave at forholde sig til FMK´s politik med hensyn til de forskellige verdensmål samt rådgive kommunalbestyrelsen i dens arbejde på at optimere kommunens politik på området. Udvalget består af en række repræsentanter for borgergrupper, institutioner og erhvervsliv, herunder Fynsland, som undertegnede repræsenterer.

Fynsland vil gerne indbyde alle lokalråd til at give deres idéer til, hvordan vi i de enkelte lokalsamfund kan understøtte arbejdet med at nå de enkelte mål, så Fynslands indsats kommer til at afspejle de muligheder, ønsker og idéer, der gør sig gældende i kommunens forskellige områder.

Verdensmålsudvalget fokuserer på en række af de centrale Verdensmål, nemlig følgende:
Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13 Klimaindsats
Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vigtige økosystemer)
Mål 17. Partnerskaber for handling.

På næste udvalgsmøde, som finder sted tirsdag d. 24. november, er der fokus på verdensmål  7, som omhandler bæredygtig energi.  Se oversigt over de forskellige delmål.
Energiforbruget i samfundet fordeler sig som bekendt først og fremmest på opvarmning af private boliger, transport samt erhvervslivets produktion.

I forbindelse med regeringens udspil på energiområdet er udfasningen af olie- og gasfyr og overgangen til varmepumper eller fjernvarme et meget aktuelt emne at tage fat på i de enkelte områder. Der er stor forskel på vilkårene og ønskerne i de enkelte lokalområder, men hvis der i en landsby er vilje til og basis for at opføre et fjernvarme/varmepumpeanlæg,  er en  vigtig forudsætning jo, at mange tilslutter sig i stedet for straks at gå i gang med løsninger hver for sig.
Concitos har udarbejdet et notat om emnet.

Er der måske landsbyer, hvor man overvejer selv at producere energi i forbindelse med en kollektiv varmeløsning og måske stræber efter at blive ”Energilandsby ”, (Opnå 70 % CO2-reduktion) ?

Det vil være rigtigt fint at kunne videregive jeres forskellige idéer til, hvordan man griber dette an i den enkelte landsby, til hele kommunen.

Fynsland vil gerne arbejde på at etablere kontakt til  energirådgivere, som ville kunne stå til rådighed for alle landsbyer i kommunen, og som ville rådgive i, hvordan Statens Grønne Energipulje kan komme i spil.

Privatbilismen er både en forudsætning for at bo i en landsby, men bærer også en væsentlig del af ansvaret for energiforbruget i samfundet.

Er der lokalt initiativer i gang på færdselsområdet? Det kunne være samkørsel, delebiler (el-delebil), el-cykler, eller måske øget fokus på at mindske kørselsbehovet? Flere cykelstier, stisystemer, m.m.?

Er der lokale erhvervsdrivende, der på den ene eller anden måde kunne bidrage til nedbringelse af energiforbruget?

Kort sagt vil vi gerne have meldinger om hvilke tiltag, der allerede er sat i værk, og hvilke visioner mht. bæredygtig energi, man har i den enkelte landsby.

Kontakt Jens Bruntse 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *