Fynsland og lokalrådene opfordre politikerne til at trække forslag.

Fynsland og lokalrådene siger nej til administrationens forslag om “Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse”.

Med hørringssvar til administrationens forslag  til “bedre sammenhængende Opvækst- o Læringsområde samt slankere ledelse”  opfordre Fynalnd og lokalrådene politikerne om at tage forslaget af bordet.

Fynsland anerkender de økonomiske vilkår, kommunen befinder sig under aktuelt og de kommende år. Det er en god idé at undersøge alle veje til besparelser, der ikke direkte påvirker kerneydelsen og servicen overfor borgerne. Desværre finder vi ikke, at kommunalbestyrelsen er kommet i mål med denne ambition i ovenstående forslag.

Vi hæfter os bl.a. ved:
• at der lægges op til at nedlægge landsbyordningerne – samtidigt med at man argumenterer for at styrke overgangen fra dagtilbud til skole
• at man lægger budgetansvaret ud til de fire nye skoleledere, som herefter har opgaven med at fordele midlerne under deres eget område. Når de varslede besparelser for kommende budgetår om kort tid skal udmøntes, vil besparelserne skulle fordeles mellem matriklerne, og man kan frygte, at dette vil resultere i en udsultning af skolerne over år, uden at den lokale ledelse eller skolebestyrelse har kompetence/ansvar til at handle
• at man lægger op til at fjerne den lokale medbestemmelse i eget skoledistrikt
Derudover kan vi frygte, at forslaget over tid vil medføre skolelukninger af de små skoler. Samlet set ser vi et forslag, der reducerer i kvaliteten af kerneydelsen, og vi vil derfor opfordre politikerne til snarest muligt at tage forslaget af bordet. Hvis der kommer besparelser på området, sådan som formanden for OL-udvalget bebuder, anbefales det at disse besparelser udmøntes af dem, der har det lokale kendskab til den enkelte skole – nemlig skolelederen og skolebestyrelsen.

På vegne af Fynsland Gunnar Landtved og Mette Haugaard Frederiksen

Nr. Broby lokalråd Henrik Wiberg Andersen
Haastrup Udviklingsråd Mikael Kristensen
Allested – Vejle lokalråd Signe Nyborg Madsen og Helge Heide Jørgensen
Gislev lokalråd A.P. Andersen
Brobyværk lokalråd Margit Larsen
Diernæs lokalråd Manuela Pedersen
Bøgebjerg lokalråd Haldor Sørensen
Ryslinge lokalråd Gunnar Landtved
Horne Land lokalråd Elna Johansen
Søllinge lokalråd Yvonne Koch
MitMidtfyn Simon Jylov
Vester Hæsingeegnens
udviklingsråd Hans Christian Balle
Gestelev-Heden-Vantinge
lokalråd Karl Peter Warming
Forum Ferritslev – Rolfsted Louise Møller Nielsen
Rudme Lokalråd Rasmus Rasmussen
Aarslev – Sdr. Nærå lokalråd Susanne Berner
Falsled-Millinge-Svanninge
lokalråd Pusser Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *