Forfatterarkiv: Support

Revidering af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommune har udkast til en revideret udviklingsstrategi i høring fra til 4. december 2018.

Fynsland mener det er vigtet, at der skabes opmærksomhed omkring denne revidering, idet der efter  Fynsland opfattelse er meget på spil i den kommende udviklingsstrategi. Det er der, idet udviklingsstrategien samtidig er kommunens planstrategi og der har været politisk ønske om, at udviklingsstrategien og skal gøre det ud for kommunens lokalsamfundspolitik.

Fynsland har læst udkastet igennem og glæder os over, at der er kommet større fokus på de enkelte egne.
Fynsland kunne dog godt tænke sig en skarpere  vision og mål for hvordan der sikres bæredygtige landsbyer og lokalsamfund. Indsatser heri kan være stille mere skarpt på;

  • hvordan der skal arbejdes med boligudvikling og en tilpasning af bygninger i landsbyerne end blot forskønnelse.
  • Hvordan der arbejdes med nærhed til offentlig og privat service
  • Hvordan der arbejde med vækst og erhverv samt muligheden for at etablering af virksomhed i landsbyer og lokalområder
  • Hvordan der sikres gode rammebetingelser for kultur, fritids-, og friluftsudvikling i landsbyerne
  • Hvordan der arbejdes med infrastruktur og mobilitet, herunder hvordan man vil arbejde med at borgeren kan komme rundt til kommunen mange attraktiviteter.

Hertil kommer at strategien er mangler visioner på klimaområdet, og FN s 17 verdensmål.

Læs udkast til strategi her