Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

Varsling af Årsmøde

Invitation til Fynslands årsmøde 21.2.2022
Sted: Kværndrup forsamlingshus
Kl. 19.00

Program: Repræsentantskabsmøde

19.00 Velkomst v. formand Gunnar Landtved

19.05 Fynslands kerneopgave og indsatsområder

20.05 Netværksnak og kaffe

20.20 Fynsland Årsmøde

20.20 Valg af dirigent

20.22 Formandsberetning

20.40 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

20.50 Indkomne forslag
Forslag om ændring af vedtægter

21.00 Præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse og valg af revisor.

21.10 Afslutning

Indkomne forslag der ønske behandles på årsmødet skal fremsende til formand Gunnar Landtved
senest 7. februar 2022. – gunnar@landtved.dk

 

Invitation til temaaften om Fremtidens Energiforsyning i landsbyer i FMK

Varmeforsyning

Invitation til temaaften om:
 Fremtidens Energiforsyning i landsbyer i FMK

I disse år er der stor fokus på at husejerne skal udskifte deres olie- og gasfyr.
Det gør mange borgere usikre på hvilke energikilder der er de mest klimavenlige og mest rentable, samt hvilken løsning skal man vælge.

Det er meget relevante spørgsmål for ønsker alle blot at ser på egne individuelle muligheder, eller ønsker man sammen i lokalområdet at ser på de kollektive muligheder inden alt for mange har investeret i alternative individuelle løsninger – tiltag som lige præcis kan betyde, at de miljømæssigt optimale løsninger ikke er økonomisk optimale, og dermed mulige.

Fynsland indbyder derfor til en temaaften om Fremtidens Energiforsyning for landsbyerne i FMK.
Arrangementet henvender sig direkte til lokalråd og de lokale aktører i landsbyerne som arbejder med eller har interesse i at arbejde med energiforsyningen i eget lokalområde.

Mødets formål er at give en god og detaljeret information om økonomi i de forskellige energikilder samt valgt af energiforsyningsløsninger, så deltageren bliver klædt på til at gå videre med lokale energiforsyningsmøder.

Fynsland har derfor sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune bedt SDU Life Cykle Engineering analysere Fremtidens varmeforsyning i Faaborg-Midtfyn for netop at få en mere objektiv sammenligning og vurdering af de forskellige energiløsninger.

På Energiforsyningsmødet mandag den 8. november kl. 19.00 på Rådhuset i Ringe fremlægger Henrik Wenzell fra SDU analysens resultater.

Desuden har vi inviteret SparEnergi til at give information om opvarmningsformer, Energirenovering samt tilskudsmuligheder.

Program

19.00 Velkomst og introduktion
v. Gunnar Landtved
19.10 Analyse af fremtidens varmeforsyning i bysamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune
v. Henrik Wenzell, Professor, Det Tekniske Fakultet, SDU Life cycle Engineering.
20.00 Opvarmningsformer, Energirenovering og tilskudsmuligheder
v. Rådgiver fra Energistyrelsens SparEnergi.
Opsamling på spørgsmål fra deltagerne og orientering om de videre muligheder.
21.10  Tak for i aften.

Tilmelding
Tilmelding sker på flg. link. fmk.nemtilmeld.dk senest 5.11.2021
Spørgsmål kan rettes til Landdistriktskoordinator jens Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk eller tlf.: 72532074

Analyse Fremtidens varmeforsyning Faaborg-Midtfyn Kommune

Høringssvar til Kulturstrategien 2021 – 2028.

Høringssvar til Kulturstrategien 2021 – 2028.

Fynsland og lokalrådene er gået sammen om at give høring til Faaborg-Midtfyn Kommunes  kulturstrategi.
“SAMMEN OM KULTURELLE FÆLLESSKABER,
KUNST OG KULTURARV
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES KULTURSTRATEGI 2021-2028″

 

Der er ros til kommunen for  tilføjelse af et nyt indsatsområde ”Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund” og at der i strategien er fokus på samskabelse og at styrke samarbejdet med lokale aktører.
Men løfter også pegefingeren ift. at have mere fokus på Nutidskunsten,  at udfolde den kulturellerygsæk for børn før skolestart, være mere opmærksomme på lokale kulturbærende institutioner samt at inddrage lokalsamfundene i starten af udarbejdelse af strategien og i udmøntningen af handlingskataloget.

Læs hele høringssvar

 

Haastrupperne er gået i stemmeboksen

Årets Landsby 2020

På bedste demokratiske vis har borgerne i Haastrup i disse dage mulighed for at gå i stemmeboksen. Det er ikke en tyvstart på det kommende kommunalvalg, men for Haastrupperne noget som måske er lige så vigtigt – hvordan de skal fejre hananden i Haastrup, efter de er blevet Året Landsby 2020.

Og der er noget på spil for borgerne, dels skal de afgøre hvor den flotte sten med inskriptionen ÅRETS LANDSBY 2020 skal placeres, men også hvordan man ønsker at prioriterer de 50.000 kr., der fulgte med kåringen. Her kan borger stemme om en række projekter bl.a. om det skal være en fest eller et springvand i By Bæk.

På sammen vis, som det blev beskrevet i indstillingen er borgerne i Hastrup gode til at stå sammen i en krisetid, men også at tænke nyt. Det er også tilfældet med den igangværende afstemning, hvor Coronasituationen har gjort, at man har været nødsaget til at gå anderledes til værks for at sikre  alle borgere i Haastrup mulighed for at stemme.
Det gøres elektronisk idet Haastrup har fået mulighed for benytte Faaborg-Midtfyn Kommunes elektroniske afstemningssystem , der benyttes i forbindelse med borgerbudget.
I vanlig Haastrup stil tager man selvfølge hånd om de borgere der ikke så hjemmevant i brugen af pcére, idet man kan gå ned til den lokale købmand og afgive sin stemme.

I forbindelse med Året Landsby 2020 griber Haastrup nu muligheden for at engagere borgere i en klassisk demokratisk afstemningsproces. Men ved at gøre  det online, skabes muligheden for at engagere borgere, når det passer ind i deres hverdagsliv.
Vi kan håbe på, at det er en løsning som flere landsbyer fremadrettet vil gøre brug af i forhold til at gå nye veje for at udbygge og udvikle de nære lokale demokrati.

 

 

 

Hvem skal være Året landsby efter Haastrup

Haastrup kan stadig bryste sig med at være året landsby, men nu er kæmpen gået ind for at finde efterfølgeren.

Årets Landsby vil i år hædre “Den nytænkende landsby, en landsby som har formået at omsætte coronakrisen til positive muligheder for sine indbyggere.

Med temaet ”Den Nytænkende Landsby”, vil blive lagt vægt på i hvilket omfang, landsbyen har formået at vende coronakrisen til nye levedygtige og bæredygtige udviklingsmuligheder med øje for fremtiden.
Læser mere på Landdistrikternes Fællesråd hjemmeside 

 

Oliefyrsejere inviteres til webinar

Faaborg-Midtfyn Kommune inviterer oliefyrsejere til webinar onsdag den 7. april 2021.

Vælger du at udskifte dit oliefyr nu, kan du både spare penge, få tilskud til at skifte og udlede mindre CO2. Hvis du ikke kan få fjernvarme, findes der andre klimavenlige alternativer. Måske er luft til vand-varmepumpe eller jordvarme det rigtige for dig?

Find ud af hvad dine muligheder er, når Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Energistyrelsens SparEnergi.dk inviterer til webinar om klimavenlig opvarmning. Der er planlagt to møder med ens program, så tilmeld dig til det tidspunkt, der passer dig bedst.
Læse mere

Tilskud til boligejere

Fra den 7. april 2021 kan boligejere søge om tilskud fra Bygningspuljen til en række boligforbedringer, der sparer energi. Tilskuddet kan gøre det væsentlig billigere for dig at få energirenoveret din bolig.

Mange kan søge

Bygningspuljen er målrettet energiforbedringer i helårsboliger og kan søges af privatpersoner, andelsforeninger eller ejerforeninger i etageejendomme.

Der gives et fast beløb i tilskud afhængig af størrelsen og typen af energiforbedringen. Tilskuddet vil dække op til 30 procent af investeringen.

Hvad gives der tilskud til?

Puljen giver tilskud til isolering af klimaskærm. For eksempel udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur, efterisolering af tag og loft, isolering af terrændæk, udskiftning af vinduer og yderdøre.

Desuden giver Bygningspuljen tilskud til konvertering fra olie-, gas eller pillefyr til luft-til-vand varmepumpe eller jordvarme, samt til optimering af boligens drift. For eksempel etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding.

Du kan læse mere om, hvad Bygningspuljen giver tilskud til på SparEnergi.dk. Her kan du også se en oversigt over, hvor meget man typisk vil kunne få i tilskud, samt beregne hvor meget du selv kan få i tilskud.

Hvordan søger man?

Som noget nyt skal man selv søge om tilskuddet direkte ved Energistyrelsen. Du kan søge fra den 7. april 2021 kl. 10.

Hvad kræver det?

For at søge tilskud skal ens bolig være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe. Hvis ens bolig ikke er energimærket, kan man i nogle tilfælde også søge om tilskud til energimærkningen.

Det er derudover en betingelse, at arbejdet ikke må være påbegyndt før, der er givet tilsagn om tilskud. Desuden ydes der kun tilskud, hvis det beregnede støttebeløb udgør mindst 5.000 kroner, og energiforbedringsprojektet bliver gennemført indenfor 2 år, fra der gives tilsagn om tilskud.

Ansøgningerne til Bygningspuljen behandles efter et først-til-mølle-princippet af Energistyrelsen. Når pengene fra puljen er brugt, må man vente, til en ny pulje åbner.

(Kilde: Energi Fyn)

Fynsland og lokalrådene opfordre politikerne til at trække forslag.

Fynsland og lokalrådene siger nej til administrationens forslag om “Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse”.

Med hørringssvar til administrationens forslag  til “bedre sammenhængende Opvækst- o Læringsområde samt slankere ledelse”  opfordre Fynalnd og lokalrådene politikerne om at tage forslaget af bordet.

Fynsland anerkender de økonomiske vilkår, kommunen befinder sig under aktuelt og de kommende år. Det er en god idé at undersøge alle veje til besparelser, der ikke direkte påvirker kerneydelsen og servicen overfor borgerne. Desværre finder vi ikke, at kommunalbestyrelsen er kommet i mål med denne ambition i ovenstående forslag.

Vi hæfter os bl.a. ved:
• at der lægges op til at nedlægge landsbyordningerne – samtidigt med at man argumenterer for at styrke overgangen fra dagtilbud til skole
• at man lægger budgetansvaret ud til de fire nye skoleledere, som herefter har opgaven med at fordele midlerne under deres eget område. Når de varslede besparelser for kommende budgetår om kort tid skal udmøntes, vil besparelserne skulle fordeles mellem matriklerne, og man kan frygte, at dette vil resultere i en udsultning af skolerne over år, uden at den lokale ledelse eller skolebestyrelse har kompetence/ansvar til at handle
• at man lægger op til at fjerne den lokale medbestemmelse i eget skoledistrikt
Derudover kan vi frygte, at forslaget over tid vil medføre skolelukninger af de små skoler. Samlet set ser vi et forslag, der reducerer i kvaliteten af kerneydelsen, og vi vil derfor opfordre politikerne til snarest muligt at tage forslaget af bordet. Hvis der kommer besparelser på området, sådan som formanden for OL-udvalget bebuder, anbefales det at disse besparelser udmøntes af dem, der har det lokale kendskab til den enkelte skole – nemlig skolelederen og skolebestyrelsen.

På vegne af Fynsland Gunnar Landtved og Mette Haugaard Frederiksen

Nr. Broby lokalråd Henrik Wiberg Andersen
Haastrup Udviklingsråd Mikael Kristensen
Allested – Vejle lokalråd Signe Nyborg Madsen og Helge Heide Jørgensen
Gislev lokalråd A.P. Andersen
Brobyværk lokalråd Margit Larsen
Diernæs lokalråd Manuela Pedersen
Bøgebjerg lokalråd Haldor Sørensen
Ryslinge lokalråd Gunnar Landtved
Horne Land lokalråd Elna Johansen
Søllinge lokalråd Yvonne Koch
MitMidtfyn Simon Jylov
Vester Hæsingeegnens
udviklingsråd Hans Christian Balle
Gestelev-Heden-Vantinge
lokalråd Karl Peter Warming
Forum Ferritslev – Rolfsted Louise Møller Nielsen
Rudme Lokalråd Rasmus Rasmussen
Aarslev – Sdr. Nærå lokalråd Susanne Berner
Falsled-Millinge-Svanninge
lokalråd Pusser Hansen

Velkomst til nye borgere

Lokalrådene og kommunen byder velkommen til nye borgere.

I disse dage har 2.742  borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget et velkomstbrev fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
I en længere årrække har lokalrådene samarbejdet med kommune om, at udsende velkomstbreve til nye borgere der flytter til kommunen, men også til de borgere der flytter til et nyt lokalområde inden for kommunen.

“Vi er rigtig glæde for at vi kan være sammen om at byde velkommen til nye borgere der flytter til kommunen, men også, at vi kan give en velkomst til det nye lokalområde, hvis man blot har skiftet adresse inden for kommunen”.
“Ordningen med at borgerne både modtager et velkomstbrev  fra kommune og et velkomstbrev fra det lokalområde man flytter til, sender et stærkt signal om, at vi er “sammen om Faaborg-Midtfyn Kommune” fortsætter Fynslands formand Gunnar Landtved. Desuden er vi glæde for at velkomstbrevene i mange lokalområder bliver fuldt op at et besøg fra de lokale velkomsts ambassadører. Det sender gode signaler til tilflytterne om, at de bliver budt ind til at deltage i de lokale fællesskaber.

I 2020 var der brug for et justering af kommunens system der håndtere udsendelse af velkomstbreve, og derfor at der været en “time-out” i udsendelse af velkomstbreve. Vi har benyttet “pausen” til at tilrette velkomstbrevene fra lokalområderne og vi er glæde for at vi nu kan se frem til at velkomstbreve bliver udsendt hver 14. dag slutter Gunnar Landtved”.
Se de lokale velkomstbreve her

Ny forening styrker samarbejde på Midtfyn

Vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og arbejde i, og det er det, som den nye forening MitMidtfyn vil arbejde for.

”Det er vildt spændende og sammen kan vi drive det vidt”, lyder det samstemmende fra bestyrelsen bag den ny stiftede forening MitMidtfyn, der onsdag 27. januar afholdt den stiftende generalforsamling. ”Flere års forsøg på at skabe en forening som på tværs af egnen arbejder for et stærkere og samlet Midtfyn er nu en realitet.

” Foreningen dækker de 8 lokalområder Gislev, Hillerslev, Ringe, Krarup-Espe, Gestelev-Heden-Vantinge, Kværndrup, Rudme og Ryslinge, som tilsammen udgør ’Ringe egnen’. Midtfyn er dog et mere sigende område for de fleste, hvorfor navnet ’MitMidtfyn’ er valgt. Logoet af spejler de 8 lokalområder, der er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.

Udvikling af Midtfyn
Af foreningens vedtægter fremgår det, at MitMidtfyn arbejder for at understøtte udviklingen af Midtfyn således, at hele om-rådet udvikler et stærkt fællesskab, som kende tegnes ved, at det i alle egne af Midtfyn forbliver et godt og attraktivt sted at bo, arbejde og leve,

  • samt at være et koordinerende forum, der kan bidrage til at sikre udviklingen af Midtfyn, være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører på egnen, herunder foreninger, handel, erhverv og kommune.
  • at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer.
  • at promovere Midtfyn eksempelvis via hjemmesiden www.mitmidtfyn.dk, forskellige bosætningsfremmende aktiviteter og deltagelse på events.