Om Fynsland

Fynsland er en partipolitisk neutral interesseorganisation i Faaborg-Midtfyn Kommune, der arbejder for at skabe rammer for udvikling i landsbyerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, ved at være en koordinerende og idéskabende sparringpart for såvel lokalråd [1] som kommune.
Fynsland bærer oprindeligt navnet; Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, men omtales i det daglige Fynsland.

Fynsland er paraplyorganisation for de 21 lokalråd, der er etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune, og blev stiftet 30. september 2006.

Øverste myndighed for Fynsland er et repræsentantskab der består af min 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.

Repræsentantskabet bliver ledet af en bestyrelse (Fynsland) der består af min. 6 medlemmer. Disse er valgt af repræsentantskabets medlemskreds, ved at hver af egnene forud for Fynslands årsmøde i februar vælger 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.
Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne:
Faaborgegnen – Ringeegnen og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.
Egnene afholde kvartalsvise møder

[1] (Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund.
Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd).

Der afvikles bestyrelsesmøder ca. 1. gang pr. måned og der er etableret et forretningsudvalg der udgøres af formand, næstformand og kasserer, som arbejder med de løbende sager.
Fynsland har tilknyttet kommunal landdistriktskoordinator på ½ tid.