Fynslands bestyrelse

Fynslands bestyrelse

Jens Bruntse
Verdensmåls- og Grønne råd rep.
22 30  82 58
jensbruntse@gmail.com
Anne-Grethe Jæger
Best. medlem
61 30 79 13
agj@fmk.dk
Gunnar Landtved
Formand
24 26 27 13
gunnar@landtved.dk

Niels Peter Ellegaard
Næstformand
91 53 19 48
n.p.ellegaard@mail.tele.dk
Per Jensen
Kasserer
22 17 96 83
granparken5@privat.dk

Yvonne Kock
Best. medlem
61 6673 33
yvonne.kock@mail.dk

Henrik Kildegaard
Best. medlem
29 92 37 87
hkildegaard@hotmail.com
Mette Abrahamsen
Best. medlem
23 11 37 19
godabrahamsen@gmail.com
Elna Johansen
Best. medlem
40 27 80 04
elna@horneland.dk
Ole Simonsen
Best. medlem
30 34 34 45
ole@ogsimonsen.dk

Fynslands bestyrelse består af tre repræsentanter fra henholdsvis Faaborgegnen, Ringeegnen samt forstadsbåndet i alt ni personer.
Fynslands repræsentant i  “Verdensmålsudvalget” samt “Det grønne råd” indgår ligeledes i bestyrelsen sammen med kommunens Landdistriktskoordinator, der varetager sekretær og sekretariatsfunktionen.