Egnsrepræsentanter

I organiseringen af Fynsland benytter vi begrebet egnsrepræsentanter.
Det henviser til, at lokalrådene har valgt at organisere sig inden for de 3 egne, som kommunen har valgt som opdeling af kommunen.
Det er: Faaborgegnen Ringeegnen og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.

Forstadsbåndet udgøres af  lokalrådene i : Årslev/Sdr. Nærå – Ferritslev/Rolfsted – Nr. Lyndelse/Nr. Søby – Allested-Vejle – Søllinge – Nr. Broby og Brobyværk.

Ringeegen udgøres af lokalrådene i :  Gestelev/Heden/Vantinge – Hillerslev – Rudme – Kværndrup – Gislev – Ryslinge – Krarup/Espe og Byforum Ringe

Faaborgegnen udgøres af lokalrådene i :  Haastrup – Horne Land – Diernæs – Faldsled/Millinge/Svanninge – Korinth/Ø. Hæsinge –  Bøgebjerg – V. Hæsinge

I de enkelte egne afholde kvartalsvise møder såkaldte egnsmøder.
Det er på disse møder forud for Fynslands årsmøde i februar at hvert egn vælger min. 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.

Faaborgegnen har for 2020 valgt flg. repræsentanter:

Niels Peter Ellegaard n.p.ellegaard@mail.tele.dk
Mette Abrahamsen godabrahamsen@gmail.com
Elna Johansen elna@horneland.dk

Ringeegnen har for 2020 valgt flg. repræsentanter:

Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
Mette Haugaard Frederiksen mette-haugaard@hotmail.com
Henrik Kildegaard hkildegaard@hotmail.com

Forstandsbåndet har for 2020 valg fl. repræsentanter

Ole Simonsen ole@ogsimonsen.dk
Yvonne Koch yvonnerkoch@gmail.com
Per Jensen per.granparken5@gmail.com