Egnsrepræsentanter

For løbende at have “fingeren på pulsen” men også for at tilskønne til netværksdannele, tilstræber Fynsland, at der afholdes 2 runder af egnsmøder med lokalrådene.

For at tilskønne til netværks og samarbejde organiseres lokalråde i 3 egne

  1. Forstandbåndet : Årslev – Ferritslev – Nr.Lyjndelse/Nr. Søby – Allested-Vejle – Søllinge – Nr. Broby og Brobyværk
  2. Ringeegen: – Gestelev/Heden/Vantinge – Hillerslev – Rudme – Kværndrup – Gislev – Ryslinge – Krarup/Espe – Ringe
  3. Faaborgegnen:  – Haastrup – Horne Land – Diernæs – Faldsled/Millinge/Svanninge – Korinth –  Bøgebjerg – v. Hæsinge

 

Referater fra Egnsmøder