Fynslands bestyrelse 1

 

Fynslands bestyrelse består af tre repræsentanter fra henholdsvis Faaborgegnen, Ringeegnen samt forstadsbåndet ialt ni personer.
Fynslands repræsentant i “Det grønne råd” indgår ligeledes i bestyrelsen sammen med kommunens Landdistriktskoordinator, der varetager sekretær og sekretariatsfunktionen.

Post Navn Tlf. E-mail Repræsentant
Formand Gunnar       Landtved 24 26 27 13
gunnar@landtved.dk
Ringeegnen
Næstformand Niels Peter Ellegaard 91 53 19 48 n.p.ellegaard@mail.tele.dk Faaborgegnen
Kasserer Per Jensen 22 17 96 83,  granparken5@privat.dk Forstadsbåndet
Best.medl. Mette Haugaard Frederiksen 61 26 95 25 mette-haugaard@hotmail.com Ringeegnen
Best.medl. Ole Simonsen 30 34 34 45 ole@ogsimonsen.dk Forstadsbåndet
Best.medl. Elna Johansen 40 27 80 04 elna@horneland.dk Faaborgegnen
Best. medl. Yvonne Kock 61 6673 33 yvonne.kock@mail.dk Forstandsbåndet
Best.medl. Mette Abrahamsen 23 11 37 19 godabrahamsen@gmail.com Faaborgegnen
Best. medl. Henrik Kildegaard 29 92 37 87 hkildegaard@hotmail.com Ringeegnen
Suppleant Jens Bruntse 22 30  82 58 jensbruntse@gmail.com “Det grønne råd