Fynslands Strategi

Strategi og indsatser for Fynsland 2020.
I Fynslands vedtægter er listet en række opgaver, som organisationen skal varetage. Disse opgaver har bestyrelsen indarbejdet i en strategi for Fynsland og i 2020 bliver flg. indsatser realiseret;

At gøre det attraktiv for såvel nuværende og kommende borgere at bo i
og være en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.
Indsats:  Udvikle og udbygge lokale ambassadørnetværk, velkomstbreve og
velkomstpakker til tilflyttere, og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn
Kommune at afvikle egnsvise velkomstmøder for tilflyttere 2 gange årlige.

At mobilisere, inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig i at være med til at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.
Indsats:  Afholde affaldsindsamlingsdag, administration af ”Slå i gang puljen”,
samarbejde med kommunen om at udrulle bredbåndsløsninger, samt
ved at indstille projekter til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje

At være katalysator for opgaver og projekter der skaber større sammenhæng og samarbejde mellem byer og landsbyer.
Indsats:  At deltage i borgerbudget, og ved at etablere landsbyklynger,
delebilsordninger og erhvervsudvikling

At inspirerer til organiseringen af lokalsamfundenes foreningsstruktur, så sammenhængskraften øges og handlekraften styrkes
Indsats:  Styrke egnene, afvikle egnsmøder, arbejde med egnshandleplaner,
deltage i lokalrådsmåder, udviklingsmøder arbejde med landsbyplaner

At gå nye veje, prøve nye ideer af, og bringe ny inspiration og viden i spil
Indsats:  Afvikling af temamøder – arbejde med Verdensmål  – landsbyanalyser
At bygge bro mellem borgere og politikere i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Indsats:  Indgå i arbejdsgruppe; Det Grønne Råd og Verdensmålsudvalget,
samarbejde omkring by- og egnsprofiler, samt afvikling af dialogmøde
med politiske udvalg.

At gøre en forskel for lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune
Indsats:  Udbygge forsikringsordningen for lokalrådene, arbejde på at skabe
politisk fokus på rammevilkår for lokalområderne, herunder af tilføre
ekstra ressourcer til landdistriktsområde, forskønnelse af vejrabatter