Fynslands Strategi

Strategi og indsatser for Fynsland 2020
I Fynslands vedtægter er oplistet en række opgaver, som organisationen skal varetage. Disse opgaver har bestyrelsen indarbejdet i en strategi for Fynsland og i 2020 bliver flg. indsatser realiseret;

At gøre det attraktiv for såvel nuværende og kommende borgere at bo i og være en del af Faaborg-Midtfyn Kommune
Indsats:

 • Udvikle og udbygge lokale ambassadørnetværk, velkomstbreve og velkomstpakker til tilflyttere, og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune at afvikle egnsvise velkomstmøder for tilflyttere 2 gange årlige.

At mobilisere, inspirerer og kvalificere borgere til at engagere sig i at være med til at skabe udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune via debat, events, projekter og handling.
Indsats:

 • Afvikle Landdistriktskonference  med fokus på Fremtidens landsby – klima og bæredygtighed.
 • Afholde affaldsindsamlingsdag,
 • Administration af ”Slå i gang puljen”, samt at indstille projekter til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje
 • Samarbejde med kommunen om udrulle bredbåndsløsninger

At være katalysator for opgaver og projekter der skaber større sammenhæng og samarbejde mellem byer og landsbyer.
Indsats:

 • At deltage i borgerbudget, og ved at etablere landsbyklynger.

At nytænke organiseringen af lokalsamfundenes foreningsstruktur, så sammenhængskraften øges og handlekraften styrkes
Indsats:

 • Afholdelse af kvartalsvise egnsmøder med henblik på at styrke samarbejdet på tværs af lokalområderne
 • Indgå i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring Landsbyanalyse.
 • Projekt Landsbyer i FMK, udarbejdelse af 4 til 6 tematiseret landsbyplaner samt 1 til 2 egnshandleplaner.
 • Løbende dialog med lokalråd, borgerforeninger og foreninger omkring organisering.

At gå nye vej, prøve nye ideer af og bringe ny inspiration og viden i spil
Indsats:

 • Afholde temadage  for lokalrådene
 • Detage i konferencer og netværksmøder mhb at bringe ny inspiration til lokalrådene
 • Medlemsskab af Landdistrikternes Fællesråd.

At bygge bro mellem borgere og politikere i Faaborg-Midtfyn Kommune
Indsats:

 • Indgå i arbejdsgruppe omkring indsatser i Civilsamfundsstrategien,
 • Repræsentation i Ungdomsskolebestyrelsen og Det grønne Råd.
 • Samarbejde omkring by- og egnsprofiler.
 • Afvikling af dialogmøde med politiske udvalg.

At gøre en forskel for lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn Kommune
Indsats:

 • Udbygge forsikringsordningen for lokalrådene, arbejde på at skabe politisk fokus på rammevilkår for lokalområderne, herunder af tilføre ekstra ressourcer til landdistriktsområdet.