Forsikringsordning

Lokalråd har gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at tegne et kollektiv Arbejds- og Erhvervsskadeforsikring samt ulykkesforsikring.

I 2020 er 20 ud af 21 lokalråd med i den kollektive forsikringsordning og har derved mulighed for at sikre de bedste rammebetingelser ift. forsikring af frivillige, når man som borger engagerer sig i frivilligt arbejde. (Det er dog i udgangspunktet hensigtsmæssigt at sikre at man har en personlig ulykkesforsikring.)

Ønskes mere information omkring forsikringsordningen skal I kontakte
Jens Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk, Tlf.: 72 53 20 74