Landsbyplaner

”Landsbyer i FMK”

Fynsland har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune etableret et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og har fået tilsagn om finansiering fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til  projekt Landsbyer i FMK.

Projektets overordnede formål er at få en dybere forståelse af landsbyernes ”DNA” således, at de respektive landsbyer selv, sammen med de øvrige landsbyer på egnen og Faaborg-Midtfyn Kommune kan:

  • Arbejde med kvalificeret strategisk og praktisk udvikling, tilpasning og omstilling af landsbyerne.
  • Styrke bosætningskvaliteterne i landsbyen og således skabe øget bosætning.

Projektets hovedformål:

I projektet ønsker vi at lave en landsbyanalyse, der skal give landsbyerne et klar billede af deres styrker og udfordringer, således de får en mere nuanceret forståelse af deres landsby. Kommune og lokalråd skal i samarbejde identificere, om landsbyerne kan kategoriseres ud fra en række fællestræk. Efterfølgende udvælges 4 lokalområder, der med udgangspunkt i landsbyanalysen, de særlige fællestræk og egnsprofiler skal udarbejde en strategiske landsbyplan, således at ”fællesskaberne” i landsbyen får et værktøj til at kunne realisere det fulde potentiale af deres landsby.  Disse landsbyplaner skal efterfølgende bruges af de øvrige lokalråd som metode- og inspirationsgrundlag.
Samtidig udvælges 1 eller 2 egne, (en egn udgøres af 7 lokalråd), der ligeledes med udgangspunkt i landsbyanalysen, de særlige fællestræk og egnsprofil skal udpege en eller flere strategiske fokuspunkter og udarbejde en egnsplan, der indeholder en eller fællesindsatser med konkrete handlingstiltag.