Bæredygtige landsbyer

Lokalsamfundene Bøjden, Dyreborg og Horne er samlet som Horne Land, den første fynske landsby, der kan bryste sig med at være optaget på niveau 2 i Blomstrende landsby-projektet.

Begivenheden blev i overværelse af hen ved 120 mennesker markeret på forskellig vis lørdag d. 10. maj 2014.

Aktiviteter på ”Horne Motionstræfpunkt” med Beach-volley, Krolf, Petanque og mini bagklapmarked dannede gode ramme for markeringen af udnævnelsen. Lokalrådet for Horne Lands nyudnævnte formand Elna Johansen bød velkommen og gav først ordet til Helge Petersen – formand for Blomstrende Landsby i Region Syddanmark, der i dagens anledning havde fundet vej til halvøen. Helge Petersen kom i sin tale, til de fremmødte, ind på vigtigheden af lokalt engagement og værdien af ildsjæle i arbejdet med at bibeholde aktivitet i landdistrikterne.

Anne Møllegaard Mortensen – formand for FMKs lokalsamfunds- og planudvalg lagde i sin tale vægt på at de gode historier skal fortælles og derved inddrages i det vigtige samarbejde mellem borgere og kommune. Sidst i talerækken var Gunnar Landtved – formand for Fynsland. Han havde på sin vej ind mod festpladsen bemærket blomsterudsmykningen på gadelygter, byporte og stakitter mm. I sin tale nævnte Gunnar Langtved områdets rige foreningsliv og de mange positive oplevelser. Han pegede på Horne Land som et foregangseksempel for kommunens øvrige lokalsamfund.