Bæredygtige landsbyer

Bæredygtig Lokal Udviklingsproces

Hvad er en BLUP?
En BLUP samler lokalsamfundet i en fælles Bæredygtig Lokal Udviklings Proces, hvis formål er at skabe et bæredygtigt lokalsamfund med kontrol over egen udvikling.

Projektet en relancering af det tidligere landsby udviklingsprogram Blomstrende Landsby, hvor både Horne og Allested-Vejle var aktivt deltagende og  begge havde opnået to “udviklingsblomster”.

I relanceringen af programmet er Bæredygtighed blevet et bærende element i fremtidens attraktive lokalsamfund. Bæredygtighed forstås i en BLUP meget bredt som en konkret udvikling af natur, miljø, sociale og økonomiske forhold og
lægger sig op af FNs 17 Verdensmål.

Gestelev-Heden-Vantinge deltager sammen med 9 andre danske landsbyer i 2021 i en “BLUP-procesforløb”.

Til hver landsby stilles et BLUP FRAMEWORK til rådighed, som skaber en overskuelig ramme om processen og understøtter udviklingen af det enkelte
lokalsamfund. Processen vil blive forskellig fra landsby til landsby, da udfordringer og behov varierer.
Forløbet understøttes af et sekretariat med kursustilbud, projektledelse, rådgivning og facilitering.
Processen vil involvere samarbejder internt i lokalsamfundet, med de øvrige medvirkende lokalsamfund samt med den pågældende kommune.

Læs mere om BLUP