Egnsmøder Forstadsbåndet

Her kan du få overblik over emner drøftet på egnsmøder i forstadsbåndet
Tryk på linket i højre kolonne for at se hele referatet.

 

Hele  referat Emner drøftet på mødet
Referat 26.1.2021
 1. Status fra de enkelte lokalråd
 2. Orientering fra Fynalnd dialogmøde med KLU
 3. Udpegning af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
 4. Status på velkomstbrev
 5. Orientering om Landdistriktspuljen 2021
 6. Borgerbudget
 7. Evt.
Referat 7.1.2020
 1. Landsbyanalyse
 2. Landdistriktskonference
 3. Borgerbudget
 4. Valg af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
 5. Evt.
Referat 2.9.2019

Egnsmøde 26. januar
2020
Egnsmøder 2019
2.9.2019