Kontaktoplysninger

 

Fulde navn Firma Afdeling Telefon Mail
Signe Madsen Allested-Vejle Lokalråd Formand 61 33 65 63 signe@fryde.dk
Jesper Knudsen Brobyværk Lokalråd Formand knudsen.jesper@gmail.com
Lene Dreyer Diernæs landbyforening Bestmedl. 40 38 88 55 lassen.dreyer@gmail.com
Ole Hansen Diernæs Lokalråd Formand 25 79 15 83 olekaadekildevej@gmail.com
Charlotte Stage Rasmussen Espe beboerforening Formand CSK@sdu.dk
Louise Bøtker Møller Nielsen Forum Ferritslev-Rolfsted Formand 30 54 03 49 louise_bmn@hotmail.com
A. P. Andersen Gislev Lokaltåd 29 41 31 25 ap.andersen52@gmail.com
karl Peter Warming Heden-Gestelev-Vantinge Lokalråd Formand 30 45 39 44 skelbo.limousine@gmail.com
Pialiv M. Anabell Knæhus Hillerslev lokalråd Formand 27 46 61 97 lokalradet@gmail.com
Frank Andersen Kværndrup Sogns Lokalråd Formand 38 89 40 80 mail@kvaerndruplokalraad.dk
Connie Hede Lokalråd for Pejrup – V.Aaby og Aastrup Formand 22 41 59 28 hedeconnie@gmail.com
Gunnar Landtved Lokalrådert for Ryslinge Formand 24 26 27 13 gunnar@landtved.dk
Pusser Hansen Lokalrådet for Faldsled- Millinge-Svanninge Næstformand 21 43 23 14 skovlyplantage@jubii.dk
Elna Johansen Lokalrådet for Horne Land Formand 40 27 80 04 elna@horneland.dk
Knud Erik Rasmussen Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge Formand benterasmussen50@gmail.com 
Henrik Wiberg Nr. Broby Lokalråd Formand 20 71 03 39 hwa@turbopost.dk
Erik Nielsen Nr. Lyndelse/Nr. Søby Lokalråd Formand 65 90 20 73 erikellen@aarslevnet.dk
Rasmus Rasmussen Rudme Lokalråd Formand 27 85 24 20 rasmuskiertznerrasmussen@hotmail.com
Yvonne Koch Søllinge Lokalråd Fomand 61 66 73 33 yvonnerkoch@gmail.com
Mikael Kristensen Udviklingsområdet for Haastrup Formand 20 21 19 59 mikael041259@gmail.com
Hans Christian Hattesen V.hæsinge Lokalråd Formand 42 25 34 04 hans.balle@hotmail.com
Susanne Berner Årslev Lokalråd Formand 20 61 84 88 susberner@gmail.com