Søg om midler

Puljer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en række puljen der støtter bl.a.

  • fritidsaktiviteter
  • kultur aktiviteter
  • frivilligt socialt arbejde
  • projekter i landdistrikterne’

Du kan få mere at vide om disse puljer og finde frem til kriterier og ansøgnings- formularer via kommunen puljehåndteringssysstem som kan tilgås via dette link

Guide til udvikling af projekter
Realdania har lavet en Håndborg i projektudvikling.
Håndbog i projektudvikling kan bruges både til at udvikle et projekt og til at udarbejde en grundigprojektbeskrivelse. Håndbogen anviser en række gode redskaber til projektets dialog medomverdenen og til at planlægge og forventningsafstemme internt i projektgruppen.
Håndborgen kan tilgås vis flg. link

Få gratis adgang til fonde
Faaborg-Midtfyn Kommune er gået sammen med de øvrige fynske kommunen i Byregion Fyn om at tilbyde fynske foreninger gratis adgang til platformen fonde.dk.
På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.
Få adgang til Fonde.dk