FMK Landdistriktspulje

Landdistriktspuljen 2021

Ved 1. ansøgningsrunde 19.  maj 2021  valgte Kultur og Lokalsamfundsudvalget at uddele alle midlerne i puljen. Der bliver derfor ikke gennemført en 2. ansøgningsrunde i 2021. Ønsker I finansiering til projekter er det muligt at søge midlerne gennem borgerbudget, der afvikles i de tre egne. Læs mere  via dette link .
Der er også muligt at søge mindre beløb via Slå i gang puljen. Læse mere via dette link 

Kriterier for Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2021.
Landdistriktspuljen kan ansøges med flg. ansøgningsfrister 2. april 2021 og 1. oktober 2021. Der stilles 683.293 kr. tilrådighed for puljen i 2021.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

  Kriterier for Faaborg-Midtfyns Landdistriktspulje er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer, skal dette oplyses i ansøgningen

  Ansøgninger vil i særlig grad blive vurderet på;

 • Om projektet har sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi,
 • Om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner,
 • Om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje
 • Kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.