FMK Landdistriktspulje

Landdistriktspuljen

Puljeansøgning for 2020 er afsluttet  – siden vil blive opdatere med kriterier for 2021,
når disse er blevet politisk behandlet i kommunens Kultur og Lokalsamfundsudvalg. 

Der stilles 388.000 kr. til rådighed i 2020.
Puljens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter, lokale udviklingsplaner og Landsbyklyngesamarbejde med en finansiering op til 100.000 kr. pr. projekt.
Puljen har ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020.
Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune giver forud for politisk behandling indstillinger til projekterne.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at støtte projekter der forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Kriterier for landdistriktspuljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift

Ansøgninger vil i særlig grad blive vurderet på:

 • om projektet har sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi,
 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner,
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen,
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.