Støttede projekter 2020

 

Her kan du læse hvilke projekter der har opnået støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2020

“Udendørs fitness i Ferritslev Bypark”
18.11.2020 Tilsagn 100.000 kr. 
Forum Ferritslev-Rolfsted ønsker med projekt “udendørs fitness i Ferritslev Bypark” at få flere i alle aldre til at motionere mere. Borgerne skal motiveret til mere motion gennem opstilling af fitnessredskaber i Byparken. Derved bliver det let tilgængeligt og samtidigt giver det mulighed for socialt fællesskab både formelt og uformelt at samles om at motionere.
Projektet har også opnået støtte fra: Marius Pedersens Fond, Tryg Fonden og
LAG – SØM
Kontaktperson: Marianne Sønderskov, marianne.sonderskov@rsyd.dk

“Stadion”
18.11.2020. Tilsagn 95.124 kr.
Herringe Skytte-, Gymnastik & idrætsforening HSG&I overtog i 2015 Herringe Stadion fra Faaborg-Midtfyn Kommune, og ønsker med projekt at forny Herringe stadion med tilhørende klubhus til et centralt samlings- og mødested i lokalområdet. Stedet er tiltænkt forskellige former for sociale og fysiske aktiviteter i sunde fællesskaber. Med projektet ønsker man tillige at indgå i Faaborg-Midtfyns samarbejde med DGI om at indfri visionsaftalen “Bevæg dig for livet”, der har til formål at “(…) udvikle aktive og sundefællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.”
Kontaktperson: Nicolai Bentholm Strøm, nicolaisb8@hotmail.com

“Projekt Pederstrup- en bevægende og bjergtagende oplevelse”
18.11.2020 Tilsagn: 88.000 kr. 
Søllinge lokalråd står bag et borger initiativ som udspringer af kommunes Landsbyanalyse. Borgerne kunne ikke genkende sig selv som en “Vejkantslandsby” og har sat sig  for at udvikle og synliggøre de mange potentialer og oplevelser der ligger i og rundt om Pederstrup. Projektet skal være med til at vække det lokale engagement og glæden ved at bo i Pederstrup, og åbne områdets natur- og
kulturperler op for omverdenen.
I projektet arbejdes der bl.a. med at synliggøre naturgenopretningsprojektet “Pederstrup Bæk” ved  at etablere ”Naturstien Rundt om Pederstrup” samt  med at udvikle byens bevægelses- og naturrum samt synliggøre området kultur historie.
Kontaktperson: Torben Steenberg, stoneberg@live.dk

“Shelters på “Det grønne område i Katterød”
18.11.2020. Tilsagn 30.000 kr.
Katterød forsamlingshus står bag projektet hvor man på “det grønne område” i Katterød (Midt i byen ved siden af forsamlingshuset), er i gang med at inkludere Katterød  i alt det som sker omkring byen – Pipstornskoven – outdoor Sydfyn, ved at udbygge faciliteterne for outdoorturisme – cykler og gående.
Man kombinerer forsamlingshusets faciliteter med etablering af et madpakkehus og shelters.
Kontaktperson: Lene Lassen Dreyer, lassen.dreyer@gmail.com

“Branding af Herringe Rudme lokalsamfund”
18.11.2020. Tilsagn 30.000 kr.
Med projekt Branding af Herringe Rudme lokalsamfund ønsker Herringe-Rudme lokalråd at producere  en film, der skal brande og skabe PR for vores lokalsamfund. Projektet skal være med til at løse lokalområdets to helt centrale og sammenhængende udfordringer, som handler om at skabe:
1.øget tilflytning
2.større efterspørgsel til lokalområdets institutioner og foreninger.
Kontaktperson: Rasmus Kiertzner Rasmussen, rudmelokalraad@gmail.com