Link til Puljer

Faaborg-Midtfyn Kommune er gået sammen med de andre fynske kommuner i Byregion Fyn om at tilbyde de fynske foreninger på kultur-, fritids- og socialområdet gratis adgang til platformen fonde.dk

Fonde.dk tilbyder forskelligt værktøj, som man kan bruge til projektudvikling og til at gøre fundraisingen mere målrettet inden for kultur, natur, fritid, byggeri, iværksætteri, arkitektur, børn, ældre og tilsvarende emner, som ligger det fynske foreningsliv nær.

På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.

Aftalen giver gratis adgang for foreninger og frivillige

Hver forening , aktør, organisation, gruppe og råd mfl. kan oprette ét login til fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til fondsdatabasen, annonceringer mv.
Adgang til fonde.dk

Støttemuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden en række puljer der understøtter forsamlingshuse, idrætshaller, foreninger, frivillige sociale foreninger og lokalråd.
Du kan orientere dig mere på kommunens hjemmeside via dette link, hvor du også får adgang til kommunens plejecenter hvor du kan blive orienteret om, hvilke puljer der kan søges pt.

Støtte til større projekter

En række aktører og større fonde støtter løbende større projekter gennem ansøgningsrunder og kampagner.
Bl.a.
Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje
Realdania
Nordea-fonden
Energi Fyns udviklingsfond
Lokale og Anlægsfonden
Tuborgfondet