“Slå i gang puljen”

Slå i gang puljen

Søg puljen                    Frie midler tilrådighed i puljen pr. 30.10.2020: 21.625 kr. 

Slå i gang pulje er en pulje hvor Faaborg-Midtfyn Kommune  stiller 125.000 kr. til rådighed i 2020.

Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte  (3 mdr.) projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.
Puljen kan søges løbende og  administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering via  kommunens landdistriktskoordinator.
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen.

Puljens formål er at yde støtte til bl.a.:

  • Projekter der indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
  • Formidling og kommunikation
  • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter
  • Projekter fra unge mellem 6-18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres lokalområde

Kriterier for Slå i gang puljen er:

  • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
  • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
  • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift
  • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Puljen søges gennem Faaborg-Midtfyn Kommunes Puljecenter, søg puljen