Støttede projekter 2021

Rudme drive in biograf
Rudmekompagniet
21.5.21. Tilsagn 8.000 kr.
Med indkøb af en ny og bedre projekter  kan laves en Drive in biograf i Rudme, der give alle på Midtfyn mulighed for at mødes fysisk, uden alligevel at være sammen. Man sidder i hver sin bil.
Hvis vi for støtte til indkøb af en projektor vil bliver den del af den digitale grejbank
som Rudmekompagniet har. Grejbanken vil blive stillet til rådighed for alle
lokalsamfund i hele kommunen.
Kontaktperson: Tyge Mortensen, tygemortensen@gmail.com

Biodiversitetspark i Ryslinge
Erik Rahn Jensen
21.5.21. Tilsagn 10.000 kr.
Vi igangsætter projektet med udarbejdelse af en Masterplan vedr. en Biodiversitetspark i Ryslinge.
Den nye mulighed er, eller kan blive, et såkaldt Vild Naturområde i sammenhæng
med Ryslinge Skulpturpark
Kontaktperson: Erik Rahn Jensen, kerahn@jensen.mail.dk

Blomsterfrø
Fynsland
21.5.2021. Tilsagn 2 x 8.857 kr.
Blomsterfrø til plantning langs vejrabatter for at øge muligheden for bier og insekter og gøre oplevelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune stærkere med blomster bræmmer langs landevejene
Kontaktperson: Gunnar Landtved, gunnar@landtved.dk

Bees back to Broby
Nr. Broby Lokalråd
14.6.21. Tilsagn 10.000 kr.
Lave en biodiversitet plan for Nr. Broby.
Lokalrådet  går sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at afholder Broby Bio dag i marts 2022.
Her fremlægges en biodiversitetsplan som rækker de næste
4 – 6 år frem i tiden for vores lokalområde, samt at vi får involveret de lokale borgere til at fortsætte hjemme i deres egen have, til fælles gavn for det samlede miljø.
Kontaktperson: Henrik Wiberg, hwa@turbopost.dk

Den gode modtagelse af turisten – nyt byudstyr til Cykelrasteplads.
Ny Stenderup Beboerforening
14.6.21. Tilsagn 7.500 kr.
Ny Stenderup Beboerforening etablerede for 3 år siden en cykelrasteplads på Ny
Stenderupvej – en del af cykelruter og Margueritte ruten.
Indkøb af  byudstyr i form af bord og bænke der passer sammen.
Kontaktperson: Bjarne Brøndgaard, landskabsby@gmail.com